Tính chất sắt từ nhà máy sản xuất ferro silic cho hợp kim