Khả năng chống oxy hóa xu hướng giá silicon ferro ở Ấn Độ trong kho