Hàm lượng carbon thấp ferro silicon ấn độ cho chế phẩm