Nhu cầu hàm lượng carbon cao đối với than cốc dầu mỏ nung cho pin