Thị trường ferro silic dễ hình thành hợp kim cho sản xuất thép