Xỉ sắt silic kiểm soát tính thấm từ cho hợp kim hóa