Nhà cung cấp ferro silicon Ấn Độ có điểm nóng chảy cao