Chất khử oxy phân phối kích thước hạt ferro silic sản xuất tại Trung Quốc