Công thức canxi và silicon chống cháy thích hợp cho các ứng dụng chịu lực