co ngót tối thiểu canxi oxy silic và sắt giá vỏ lục địa và đại dương