Dễ dàng hình thành hợp kim carbon thấp silic mangan cho hợp kim