Giá than cốc dầu mỏ nung có hàm lượng carbon cao tăng cho má phanh