Giá kiểm soát tính thấm từ tính của báo giá ferro silicon