Độ dẫn điện ferro silicon ấn độ sản xuất tại trung quốc