Silicone trọng lượng riêng cao cho thủy tinh và sắt để khử oxy