silicon dioxide canxi cacbonat putrescine glutaraldehyde thích hợp cho các ứng dụng chịu lực