Hệ số giãn nở nhiệt thấp của ferro silic trên mỗi kg để khử oxy