silicon có phải là kim loại để sản xuất pin mặt trời không