Sử dụng dẫn nhiệt của ferro silic trong ngành thép để khử oxy