Các cục silic sắt có độ cứng vừa phải nơi sử dụng cho Chế phẩm