Nhà máy than cốc dầu mỏ nung dẫn điện cho ngành thép