các nhà máy sản xuất các bộ phận làm nóng silicon carbide