Đặc tính khử oxy của hợp kim nhôm ferro silic để sản xuất hợp kim nhôm