Hệ số giãn nở nhiệt canxi oxit canxi monoxit thấp tại các nhà sản xuất clo