Đặc tính cách nhiệt ferro silic canxi thích hợp cho các ứng dụng chịu lực