Điểm nóng chảy cao kim loại thông báo ferro silicon cho hợp kim