Sử dụng ferro silic có độ cứng vừa phải để Nodularization gang