Các nhà cung cấp ferro silic có điểm nóng chảy cao cho quá trình khử oxy