Than cốc dầu mỏ nung có hàm lượng carbon cao được sử dụng cho ngành thép