Giá silicon canxi dẫn nhiệt thấp sản xuất tại Trung Quốc