loại chất cách điện tốt của phản ứng giữa oxit canxi và on dioxide