Chất khử oxi ferro silic trong gang dùng cho sản xuất thép