Khả năng chống cháy canxi cacbonat hoặc silicone dioxide an toàn hơn trong thực phẩm