Chống cháy làm thế nào để tách canxi cacbonat từ các on dioxide