Giá silicon ferro có độ cứng vừa phải ở bhutan để tạo hợp kim