Khả năng chống oxy hóa silic ferro chrome thấp trong kho