Giá silic sắt thép bạc hà che chắn từ tính cho Chế phẩm