Hàm lượng lưu huỳnh thấp carbon silico mangan trung bình cho sản xuất thép