Hàm lượng lưu huỳnh thấp ferro silic mã hs trong kho