Chống hư hại do nước Ferro silicon canxi Được sử dụng trong chống cháy