Đặc tính sắt từ mã hs cho nhà máy ferro silic zirconium