Phân loại khả năng chịu thiệt hại do nước đối với giá silicon và canxi clo