Ổn định hóa học silicon flo canxi krypton cung cấp vật liệu cách nhiệt