Chống cháy cách làm sạch cặn canxi khỏi silic Dùng trong vật liệu xây dựng