Các nhà sản xuất ferro silicon thông báo độ dẫn nhiệt kim loại