Độ ổn định pH canxi silic với độ ổn định ở nhiệt độ cao