Hàm lượng carbon thấp nhà cung cấp silic ferro có độ tinh khiết cao