Thông số kỹ thuật magie ferro silic có độ cứng vừa phải cho sản xuất thép