Giá silicon ferro trọng lượng riêng cao 2019 trong kho