Điện trở thấp Than cốc than chì 150-300mm Bảng giá